Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu www.tmglass.cz
Na těchto webových stránkách je provozován elektronický obchod nabízející k prodeji sortiment skla, porcelánu, pískovaného a dekorovaného zboží.
Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.
Právní vztahy prodávajícího s koncovým zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Tyto webové stránky slouží jako informativní katalog. Nelze tedy zboží objednávat. Pokud máme vážný zájem o některé zboží, zašlete nám email na tmglass@tmglass.cz nebo zavolejte na uvedené telefonní číslo 736 539 624. Při oficiální objednávce platí níže uvedené informace o provedených objednávkách.

Děkujeme za pochopení.

 

 

EET - Podle zákona o evinedci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;

v případě technického výpadku pak nejpozději do 48hodin.

 

 

 

1. Základní údaje
Prodávající:
Miroslav Šifalda, TM Glass s.r.o.
Náměstí 5. května 52
411 17 Libochovice
IČO:
25019317
DIČ: CZ
25019317
Spisová značka: C 12273 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem

Kontakt:
Email: tmglass@tmglass.cz, miroslavsifalda@seznam.cz
Tel.: expedice: +420 736 539 624

(dále jen "prodávající")

Kupující:
Zákazníkem je každý návštěvník, který na internetovém obchodu www.tmglass.cz kompletně dokončí a odešle objednávku zboží. Tímto úkonem také potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a zavazuje k jejich dodržování. Každý zákazník je povinen seznámit se s obchodními podmínkami před samotným odesláním objednávky.

(dále jen „zákazník“)

2. Cena a platební podmínky


Veškeré ceny uváděné na těchto webových stránkách jsou včetně DPH.
K ceně zboží se připočítává cena za dopravu, balení, případně pojištění.
Kupující si dále může vybrat z následujících možností zaplacení zboží:

a) úhradou na bankovní účet u komereční banky, č.ú. 2046470277/0100

b) platba na dobírku ( zboží zaplatíte až při doručení zásilky)

c) platba v hotovosti při osobním odběru na firmě

Po přijetí objednávky zašleme zákazníkovi celkovou cenu dodávky spolu s číslem našeho bankovního účtu a číslem objednávky. Platbu zasílejte prosím až po potvrzení objednávky z naší strany. Číslo objednávky uvádějte prosím při platbě na účet jako variabilní symbol. Jakmile obdržíme platbu na účet, odešleme zboží tak, aby byly dodrženy dodací termíny.
Uvedené ceny a způsoby dopravy platí pouze pro dovoz po České republice.
Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.


Cena poštovného a balného může být změněna prodávajícím v případě větších rozměrů nebo větší váze balíku než bylo původně předpokládáno. Prodávající vždy bude kupujícího informovat  o změně poštovného a balného předem pomocí emailu nebo telefonicky.

 

Prosíme o vyplnění telefoního čísla kůli přepravě!! Budete informováni o Vaší zásilce popř. můžete s přepravcem dojednat podmínky o doručení (čas či změna adresy). Bez telefoního čísla Vás přepravce nemůže informovat o zásilce!


Prodávající je plátcem DPH. Veškeré ceny jsou v katalogu uváděny včetně DPH.

3. Objednávka


Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení emailové nebo telefonické, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě, kdy je zakázka zadána do výroby.


4. Dodací termíny

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 21 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 21 pracovních dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo.

5. Záruky a reklamace

Všeobecná ustanovení
Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Poškození během dopravy


Při standardním zacházení nedochází během transportu k poškození zboží. Pokud by se však zboží přesto během cesty rozbilo, je nutno dodržet reklamační podmínky dopravce. Balíky zasáláme pečlivě zabalené, automaticky pojištěné a jako křehké zboží do 10kg (určené dopravcem). Tím dopravce odpovídá za doručení, pokud zboží přijde rozbité, ihned balík zabalte do původního stavu a předejte dopravci.

Přeprava prostřednictvím DPD

Postup při poškození, nebo úbytku obsahu poštovní zásilky je stanoven Poštovními podmínkami - Základní poštovní služby, čl. 42.


DPD reklamace (kopírováno z originálních stránek společnosti DPD) :

Při přebírání zásilky má příjemce plné právo zkontrolovat, jestli nemá zásilka poškozený obal nebo není nějak jinak zjevně poškozená. Pokud by se to náhodou stalo, vyřešíme to následovně:

  • Pokud příjemce rozbalil balíček už před kurýrem a zjistil škodu, sepíše s ním na místě Zápis o škodě. My vás na to upozorníme a sami se pak s příjemcem dohodnete na náhradě nebo vrácení peněz.

  • Zjistil-li příjemce, že je jeho balíček poškozený až po odjezdu kurýra, do 2 dnů od přijetí balíčku je povinen vyplnit Zápis o škodě nebo vás požádat o jeho vyplnění. Řešení reklamace je pak opět na vaší individuální dohodě s příjemcem.


Vady zboží

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců.

Postup vyřízení reklamace

Kupující zašle vadné zboží na reklamaci přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu prodávajícího. Balík musí být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: Reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávajicí. V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.
V případě oprávněnosti reklamace má kupující právo na:
a) výměnu vadného zboží za bezvadné
b) poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny
c) odstoupení od smlouvy
Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím.

6. Odstoupení od smlouvy


Právo provozovatele na odstoupení:

Provozovatel e-shopu www.tmglass.cz má právo odstoupit od smlouvy do okamžiku odeslání zásilky, a to kvůli momentální nedostupnosti zboží nebo výrazné změny jeho ceny. V tomto případě je povinen zákazníka kontaktovat.

Právo zákazníka na odstoupení:

Zákazník má právo nechat si zboží vyměnit či dostat peníze zpět, a to v případě, že výrobek neodpovídá jeho představám. O této skutečnosti je zákazník povinen informovat provozovatele telefonicky či e-mailem. Nevyhovující zboží musí zákazník vrátit do 14 dnů od doručení, a to zasláním doporučeně na adresu provozovatele. Poté bude zásilka zkontrolována a provozovatel bude kontaktovat zákazníka o dalším postupu. Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout vrácené zásilky zaslané na dobírku nebo zboží, kterému chybí původní obal, záruční list nebo zboží jakkoliv poškozené. Vyrovnání proběhne do 14 dnů od převzetí zásilky dodavatelem, a to poštovní poukázkou, bankovním převodem nebo výměnou zboží za výrobek odpovídající hodnoty.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Registrací do systému internetového obchodu www.tmglass.cz dává zákazník souhlas k uložení svých interních údajů do naší databáze. Tato databáze slouží pouze k řešení aktuální a budoucích objednávek zákazníka. Při nákupu bez registrace systém žádné údaje neshromažďuje. Své osobní údaje může zákazník změnit přihlášením do zákaznické administrace.
Přihlášením do newsletteru vyslovuje zákazník souhlas s přijímáním obchodních informačních e-mailů. Z této služby se ale může kdykoliv v budoucnosti odhlásit. E-mailové adresy zákazníků také nejsou poskytovány třetí straně.

8. Závěrečná ustanovení

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi provozovatelem a zákazníkem a nabývají platnosti dne 01.04.2011. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek.

V Libochovicích, dne 01.04.2011

Informace:
Miroslav Šifalda
Tel.: +420 736 539 624
Email: tmglass@tmglass.cz


DomůDomů

Novinky

No new products at this time

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy